Jury i Nagrody

49. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 15–25 VIII 2019

JURY

Jury Festiwalu zostanie powołane przez Organizatora Festiwalu. Skład Jury zostanie ogłoszony w terminie do dnia 14.07.2019.

 

NAGRODY

Całkowita pula nagród finansowych wyniesie minimum 25000 zł brutto. Ostateczna całkowita pula nagród finansowych zostanie opublikowana do 14.07.2019. 

NAGRODA TRYTON – fundator: PREZYDENT ŚWINOUJŚCIA, JANUSZ ŻMURKIEWICZ – Nagroda dla NAJWIĘKSZEJ OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNEJ / za NAJLEPSZĄ KREACJĘ ZBIOROWĄ. Jest to nagroda interdyscyplinarna, może ją otrzymać podmiot artystyczny (osoba lub grupa), zajmujący się każdą dowolną dziedziną sztuki.

NAGRODA TRÓJZĄB NEPTUNA – Nagroda za NAJLEPSZE WYDARZENIE ARTYSTYCZNE. Nagrodę otrzymują wszyscy twórcy oraz wykonawcy zwycięskiego projektu. Jest to nagroda interdyscyplinarna, może ją otrzymać projekt dowolnej dziedziny sztuki.

NAGRODA IM. MAKSA SZOCA – Nagroda za NIESZABLONOWĄ I KREATYWNĄ POSTAWĘ ARTYSTYCZNĄ. Jest to nagroda interdyscyplinarna, może ją otrzymać podmiot artystyczny (osoba lub grupa), zajmujący się każdą dowolną dziedziną sztuki. Nagradzane są: zaangażowanie w inicjowanie spontanicznych, oryginalnych działań, odwaga, przekraczanie granic dziedzin sztuki.

NAGRODA IM. MARIANA REDWANA w kategorii LITERATURA – Nagroda przyznawana za poziom prezentowanych tekstów i całokształt prac związanych z literaturą na Festiwalu.

NAGRODA IM. JANA SAWKI w kategorii SZTUKI WIZUALNE I MULTIMEDIA – Może ją otrzymać osoba lub grupa, reprezentant jednej z następujących dziedzin: fotografia, film, sztuki wizualne, multimedia.

NAGRODA IM. ANDRZEJA JAKÓBCA w kategorii MUZYKA – Może ją otrzymać osoba lub grupa: zespół, muzyk-solista, wokalista.

NAGRODA IM. ROBERTA PALUCHOWSKIEGO w kategorii SZTUKI SCENICZNE – Może ją otrzymać osoba lub grupa, reprezentant jednej z następujących dziedzin: teatr, performans, taniec, kabaret.

NAGRODA IM. MARKA KASZA dla NAJLEPSZEGO DZIENNIKARZA Festiwalu – Może ją otrzymać osoba lub grupa, reprezentant jednej z następujących dziedzin: dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne.

NAGRODA LAMELAT FAMY za POPULARYZACJĘ ARTYSTYCZNYCH INICJATYW WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA – Nagroda przyznawana osobie lub grupie, której zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność w najwyższym stopniu przyczyniły się do popularyzacji Festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia i w przestrzeni miasta. Jest to nagroda interdyscyplinarna, może ją otrzymać podmiot artystyczny dowolnej dziedziny sztuki (osoba lub grupa), animator kultury, dziennikarz, realizator Festiwalu, mieszkaniec miasta.

NAGRODA ORGANIZATORA za POZYTYWNY WKŁAD W PROCESY ORGANIZACYJNE – fundator: BYLI I OBECNI DYREKTORZY FESTIWALU – Otrzymuje ją osoba, której pomoc, zaangażowanie, pomysłowość oraz skuteczność działania miały istotny wpływ na proces realizacyjny i produkcyjny Festiwalu.

TYTUŁY LAUREATA FESTIWALU – Przyznawane wyróżniającym się uczestnikom Festiwalu.

*** Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu którejś z powyższych nagród.
*** Szczegóły całego postępowania konkursowego określa Regulamin Fama 2019.

Zgłoś się

Jeżeli chcesz wziąć udział w Famie, zapoznaj się z Regulaminem Festiwalu. Następnie wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami na adres fama.festiwal@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.05.2019.


POBIERZ

2019 PL Regulamin Fama
2019 PL Formularz Zgloszeniowy Fama