BOGUSŁAW PRZEDWÓJ – Biuro festiwalu, produkcja

49. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 15–25 VIII 2019

BOGUSŁAW PRZEDWÓJ – Biuro festiwalu, produkcja

Z Famą współpracuje od kilku lat – zajmuje się m.in. dystrybucją materiałów promocyjnych, logistyką, przygotowaniem wystaw i koncertów oraz pracuje przygotowując kostiumy i scenografię do wydarzeń festiwalu.