FAMA 2015 | WARSZTATY W DZIELNICY WARSZÓW

49. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 15–25 VIII 2019

FAMA 2015 | WARSZTATY W DZIELNICY WARSZÓW

Warsztaty z dziećmi i młodzieżą z dzielnicy Warszów realizowane w ramach 45. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA, którego Sponsorem Strategicznym jest spółka Polskie LNG S.A.

45. FAMA Międzynarodowy Kampus Artystyczny
Świnoujście, 15-31 VIII 2015

Sponsor Strategiczny Polskie LNG S.A
www.polskielng.pl