FAMA 2015 | WARSZTATY W DZIELNICY WARSZÓW

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

FAMA 2015 | WARSZTATY W DZIELNICY WARSZÓW
Warsztaty z dziećmi i młodzieżą z dzielnicy Warszów realizowane w ramach 45. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA, którego Sponsorem Strategicznym jest spółka Polskie LNG S.A.

45. FAMA Międzynarodowy Kampus Artystyczny
Świnoujście, 15-31 VIII 2015
www.fama.org.pl
www.polskielng.pl