FAMA 2013 | POPRZYTULA

50. FESTIWAL FAMA

FAMA 2013 | POPRZYTULA – „SPADEK JABŁKA”

Zespół Poprzytula – Nagroda Tryton dla największej osobowości artystycznej festiwalu.

43. FAMA Międzynarodowy Kampus Artystyczny
Świnoujście, 17-31 VIII 2013