Fama 2005 | „CZEGO NIE WIDAĆ” – MOCKUMENT

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

FAMA 2005 | „CZEGO NIE WIDAĆ” – MOCKUMENT
Realizacja: Grupa Inicjatyw Twórczych Samowar (wyróżnienie – tytuł laureata festiwalu).

35. FAMA Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej
Świnoujście, 11-25 VII 2005