SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH

Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół / wydziałów artystycznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

W minionych edycjach Famy w ramach tej sekcji realizowane były w galerii Miejsce sztuki44 wystawy tematyczne (na zadany temat) – „Habitat” (2014), „Ziemia obiecana. Podróż do granic utopii” (2015), „Ciało otwarte” (2016), „WAR” (2017) – które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych uczestników oraz zaowocowały wydarzeniami o wysokiej wartości artystycznej, prezentującymi wyróżniających się studentów uczelni artystycznych.

W roku 2018 z powodu planowanego remontu galerii nie mamy możliwości przeprowadzenia projektu w dotychczasowym kształcie. Zależy nam jednak na podtrzymaniu tradycji prezentacji sztuk wizualnych na Famie. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń indywidualnych (bez zadanego tematu).

Sekcja dotyczy szeroko pojętych sztuk wizualnych. Z przyczyn organizacyjnych preferowane będą zgłoszenia projektów prezentowanych w przestrzeni poza galeryjnej: instalacje i obiekty mogące funkcjonować w przestrzeni miejskiej lub w przestrzeniach alternatywnych. Nie wykluczamy jednak jednoznacznie z naboru form tradycyjnych (malarstwa czy rzeźby) – dla wszystkich zakwalifikowanych prac postaramy się znaleźć odpowiednie miejsce ekspozycji.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje doświadczenie i dorobek oraz dołączyć do zgłoszenia propozycję pracy, która miałaby zostać zaprezentowana podczas wystawy (projekt, zdjęcie, reprodukcja, link). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2018.

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko©Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko, Piotr Morytko

Zapisz

Zapisz

Zapisz