SEKCJA PRODUCENCKA

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

SEKCJA PRODUCENCKA

Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.

W Polsce nie istnieje program edukacyjny, adresowany do osób, które chcą rozwijać umiejętności w zakresie realizacji i produkcji prezentacji artystycznych. Fama ma zapełnić tę lukę. Jako cykl wydarzeń różnych sfer sztuki jest ona naturalnym miejscem, które może szkolić profesjonalnych realizatorów wydarzeń kulturalnych.

Przebieg zajęć teoretycznych: główne aspekty realizacji imprez, opracowanie harmonogramu i planu promocji, przygotowanie ofert sponsorskich. Każdy uczestnik kursu zostanie ponadto przydzielony do opieki nad wybranymi projektami Famy (koncerty, pokazy filmów, happeningi i spektakle) i będzie zdobywał umiejętności w zakresie realizacji wydarzeń artystycznych: przeprowadzenia prób, organizacji zaplecza technicznego, koordynacji wszystkich aspektów merytoryczno-technicznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć Nagrodę Organizatora przyznawaną za pozytywny wkład w procesy organizacyjne Festiwalu.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje dotychczasowe doświadczenie w zakresie realizacji czy produkcji wydarzeń artystycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2018.

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

Zapisz

Zapisz