SEKCJA MUZYCZNA – „LABORATORIUM MUZYKI”

50. FESTIWAL FAMA

SEKCJA MUZYCZNA – „LABORATORIUM MUZYKI”

Cykl nastawiony jest na konfrontację stylów muzycznych i prezentację wzajemnych między nimi inspiracji. Podczas Famy zaprezentują się zespoły i soliści, wykonujący muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, elektroniczną, elektroakustyczną, improwizowaną.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje doświadczenie muzyczne i osiągnięcia oraz dołączyć do zgłoszenia prezentację dotychczasowego dorobku – nagrania. Opcjonalnie – osoby zainteresowane realizacją podczas Famy autorskiego projektu premierowego proszone są o przedstawienie pomysłu w formularzu zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.05.2019.

W ramach sekcji zostaną również zrealizowane premierowe PROJEKTY SPECJALNE.

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko, Piotr Morytko, Marta Smerecka

Zapisz