SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY. STREFY WRZENIA”

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY. STREFY WRZENIA”

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z renomowanymi pisarzami i pisarkami oraz warsztaty literackie dla debiutantów (proza, poezja, reportaż).

Kolejna edycja cyklu realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę. W tym roku tematem przewodnim projektu będą STREFY WRZENIA. Zakres tematyczny projektu wyznaczają takie zagadnienia, jak: miejsca, przyczyny i skutki konfliktów; doświadczenia wojenne; pogranicza; podróż geograficzna i podróż przez historię; pamięć indywidualna i zbiorowa; zderzenie tego, co wspólne z tym, co indywidualne; granice geograficzne, mentalne, duchowe; emigracja, wykluczenie, ucieczka; bezdomność duchowa; uniwersalna problematyka wyłaniająca się z zagadnień specyficznych, indywidualnych historii.

WARSZTATY LITERACKIE – Cykl spotkań warsztatowych i prezentacje debiutujących literatów (slam, czytania), które stanowić będą głos młodego pokolenia w dyskusji nad tematyką projektu. Zgłoś się, aby wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu, zaprezentować swoje teksty w dodatku literackim do gazety festiwalowej oraz walczyć o Nagrodę literacką im. Mariana Redwana.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swój dorobek literacki i osiągnięcia oraz dołączyć do zgłoszenia prezentację dotychczasowego dorobku (np. opublikowane i/lub nieopublikowane wiersze, opowiadania, fragmenty powieści, reportaże). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2017.

Prowadzenie warsztatów (proza, poezja): DAREK FOKS – Poeta, prozaik i scenarzysta. Pracuje w redakcji „Twórczości”, gdzie prowadzi dział prozy. Brał udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach literackich i wielokrotnie prowadził warsztaty literackie. Laureat m.in. głównej nagrody w konkursie poetyckim „bruLionu”, Nagrody im. Natalii Gall i – wspólnie ze Zbigniewem Liberą – Nagrody TVP Kultura za książkę „Co robi łączniczka”. Opublikował m.in. „Ustalenia z Maastricht” i „Wielkanoc z tygrysem”. Jego teksty publikowano w Czechach, Holandii, Serbii, Słowacji, Słowenii, USA, Ukrainie i Wielkiej Brytanii. Wydana nakładem ha!art książka „Kebab Meister” uzyskała nominację do Nagrody Literackiej Gdynia 2013. W roku 2014 został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, a jego tom poetycki „Rozmowy z głuchym psem” był nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Gdynia.

Warsztatom będzie towarzyszyć GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” (w której zaplanowany jest dodatek literacki „TORPEDA LUDU”), prezentująca uczestników sekcji, zapowiedzi programowe oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi i relacje z wydarzeń. Bezpłatne pismo dystrybuowane w Świnoujściu, umieszczone następnie na stronie internetowej Festiwalu do darmowego pobrania (3 numery).

SPOTKANIA AUTORSKIE – W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań z renomowanymi pisarzami i pisarkami, którzy w swojej twórczości podejmują problematyką skupioną wokół tegorocznego tematu projektu. W minionych edycjach projektu gośćmi festiwalu byli m.in.: Marian Pilot, Bohdan Zadura, Andrzej Stasiuk, Mariusz Szczygieł, Krzysztof Varga, Janusz Rudnicki, Włodzimierz Nowak, Artur Daniel Liskowacki, Paweł Dunin-Wąsowicz, Filip Springer, Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Irwanec, Serhij Żadan, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Dorota Warakomska, Natasza Goerke, Małgorzata Rejmer, Ewa Winnicka, Michał Olszewski, Krzysztof Środa, Dionisios Sturis, Marcin Kącki.

© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko, Joanna Kurdziel-Morytko, Jacek Foks

Zapisz