SEKCJA DZIENNIKARSKA

49. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 15–25 VIII 2019

SEKCJA DZIENNIKARSKA

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki.

W ramach sekcji planowana jest przygotowanie i upowszechnienia materiałów zrealizowanych podczas warsztatów (gazeta festiwalowa, strona internetowa Festiwalu, youtube, radio, telewizja). Stawiamy przede wszystkim na praktykę. Chcemy by każdy uczestnik, niezależnie od tego, w jakim medium pracuje, miał możliwość twórczego sprawdzenia swoich umiejętności. Warsztaty mają dać uczestnikom umiejętność świadomego kształtowania materiału, wybierania jego stylu i formy. Dzięki temu, że Fama jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, na którym prezentują się uczestnicy wszystkich dziedzin sztuki, uczestnicy sekcji będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w kierunkach, które ich najbardziej interesują. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę dziennikarską im. Marka Kasza.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje dotychczasowe doświadczenie dziennikarskie oraz dołączyć do zgłoszenia prezentację dotychczasowego dorobku (np. opublikowane i/lub nieopublikowane artykuły, recenzje, eseje, realizacje filmowe, nagrania radiowe). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.05.2019.

W ramach sekcji wydana zostanie GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” (www.facebook.com/famiasto) – dystrybuowana podczas Festiwalu wśród uczestników oraz turystów i mieszkańców Świnoujścia, opublikowana następnie na stronie internetowej do darmowego pobrania. Festiwalowe pismo jest pomyślane jako projekt interdyscyplinarny, będący efektem współpracy zarówno studentów dziennikarstwa, fotografów, jak i przyszłych krytyków sztuki, studiujących takie kierunki humanistyczne, jak kulturoznawstwo, polonistyka, historia sztuki, wiedza o teatrze i in. Celem pracy redakcyjnej jest poszukiwanie nowej formy, w jakiej mówienie o sztuce może realizować się w sposób konstruktywny, twórczy, rzetelny i atrakcyjny dla czytelnika. Jednocześnie uczestnicy sekcji będą mogli poznać najważniejsze mechanizmy związane z redakcją pisma kulturalnego.

Redaktor naczelna: MONIKA STOPCZYK – Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: lingwistyka kulturowa, krytyka literacka i artystyczna. Współproducentka Festiwalu Port Literacki 2012 i Europejskiego Portu Literackiego 2013. Organizatorka spotkań autorskich z poetami i znawcami literatury. Współzałożycielka internetowego miesięcznika „Kontrast”. Autorka relacji z wydarzeń kulturalnych, wywiadów z artystami, recenzentka muzyczna. W latach 2008-2012 dziennikarka i wydawca Studenckiej Rozgłośni Radiowej UWr Uniradio. Laureatka 43. edycji Festiwalu Fama, gdzie zdobyła nagrodę „Lamelat Famy” za popularyzację artystycznych inicjatyw Festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia. Od 2013 roku redaktor naczelna oficjalnej gazety festiwalowej „Famiasto”. Na co dzień Project Manager w jednej z wrocławskich agencji e-commerce.

TELEWIZJA FESTIWALOWA – Czekamy także na zgłoszenia osób, które chciałyby realizować na Famie krótkie formy wideo: spot, wywiad, relacja, reportaż, dokument, mockument i inne. Planujemy publikować je codziennie w naszych portalach społecznościowych oraz na antenie świnoujskiej telewizji.

Szczegółowe informacje o pedagogach sekcji podamy w maju 2019. W minionych edycjach projektu warsztaty prowadzili: Marcin Kącki, Magdalena Kicińska, Artur Daniel Liskowacki, Cezary Łazarewicz, Marek Osajda, Ewa Winnicka.

© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”, Marta Smerecka

Zapisz

Zapisz