SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki.

W ramach sekcji planowana jest przygotowanie i upowszechnienia materiałów zrealizowanych podczas warsztatów (gazeta festiwalowa, strona internetowa Festiwalu, youtube, radio, telewizja). Stawiamy przede wszystkim na praktykę. Chcemy by każdy uczestnik, niezależnie od tego, w jakim medium pracuje, miał możliwość twórczego sprawdzenia swoich umiejętności. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę dziennikarską im. Marka Kasza.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje dotychczasowe doświadczenie dziennikarskie oraz dołączyć do zgłoszenia prezentację dotychczasowego dorobku (np. opublikowane i/lub nieopublikowane artykuły, recenzje, eseje, realizacje filmowe, nagrania radiowe). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2018.

Warsztaty mają dać uczestnikom umiejętność świadomego kształtowania materiału, wybierania jego stylu i formy. Dzięki temu, że Fama jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, na którym prezentują się uczestnicy wszystkich dziedzin sztuki, uczestnicy sekcji będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w kierunkach, które ich najbardziej interesują. Planowana jest praca w następujących dziedzinach: dziennikarstwo prasowe, telewizyjne, radiowe.

1. DZIENNIKARSTWO PRASOWE

W ramach sekcji wydana zostanie GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” (www.facebook.com/famiasto) – dystrybuowana podczas Festiwalu wśród uczestników oraz turystów i mieszkańców Świnoujścia, opublikowana następnie na stronie internetowej do darmowego pobrania. Festiwalowe pismo jest pomyślane jako projekt interdyscyplinarny, będący efektem współpracy zarówno studentów dziennikarstwa, fotografów, jak i przyszłych krytyków sztuki, studiujących takie kierunki humanistyczne, jak kulturoznawstwo, polonistyka, historia sztuki, wiedza o teatrze i in. Celem pracy redakcyjnej jest poszukiwanie nowej formy, w jakiej mówienie o sztuce może realizować się w sposób konstruktywny, twórczy, rzetelny i atrakcyjny dla czytelnika. Jednocześnie uczestnicy sekcji będą mogli poznać najważniejsze mechanizmy związane z redakcją pisma kulturalnego.

Redaktor naczelna: MONIKA STOPCZYK – Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: lingwistyka kulturowa, krytyka literacka i artystyczna. Współproducentka Festiwalu Port Literacki 2012 i Europejskiego Portu Literackiego 2013. Organizatorka spotkań autorskich z poetami i znawcami literatury. Współorganizatorka ogólnopolskiego konkursu „Sfotografuj wiersz – zwierszuj fotografię” oraz współzałożycielka internetowego miesięcznika „Kontrast” i Stowarzyszenia Młodych Twórców „Kontrast”. Autorka relacji z wydarzeń kulturalnych, wywiadów z artystami, recenzentka muzyczna. Przez dwa lata szefowa działu fotograficznego w „Kontraście”. W latach 2008-2012 dziennikarka i wydawca Studenckiej Rozgłośni Radiowej UWr Uniradio. Laureatka 43. edycji Festiwalu Fama, gdzie zdobyła nagrodę „Lamelat Famy” za popularyzację artystycznych inicjatyw festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia. Od 2013 roku redaktor naczelna oficjalnej gazety festiwalowej „Famiasto”. Na co dzień Project Manager w jednej z wrocławskich agencji e-commerce.

Szczegółowe informacje o pedagogach sekcji podamy w pierwszej połowie kwietnia 2018. W minionych edycjach projektu warsztaty prowadzili: Marcin Kącki, Magdalena Kicińska, Artur Daniel Liskowacki, Marek Osajda.

2. DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE

Czekamy także na zgłoszenia osób, które chciałyby realizować na Famie krótkie formy wideo: spot, wywiad, relacja, reportaż, dokument, mockument i inne. Planujemy publikować je codziennie w naszych portalach społecznościowych oraz na antenie świnoujskiej telewizji.

3. DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Uzupełnienie edukacji dziennikarskiej dla tych, którzy zdecydowani są rozwijać się w kierunku realizacji reportażu radiowego. Przygotowane materiały będą prezentowane na antenie Polskiego Radia. Cykl zajęć praktycznych, nastawionych na pracę podczas realizacji wydarzeń artystycznych: komentarz, sprawozdanie, wywiad, krytyka a obiektywizm, dłuższe formy reportażowe. Projekt ma umożliwić młodym radiowcom prezentację ich autorskich materiałów.

Prowadzenie warsztatów: KATARZYNA WOLNIK-SAYNA – Dziennikarka Polskiego Radia Szczecin. Prowadzi audycje poświęcone piosence literackiej, muzyce, realizuje liczne reportaże. Juror festiwali teatralnych i muzycznych. Wieloletnia komentatorka Famy. Debiutowała w 1983 roku, zaraz po maturze. Pracowała w Radiu Fama, zdobywając nagrody dziennikarskie. Nie sposób przecenić jej wkładu w obecny profil festiwalu. To dzięki jej pracy – od początku lat 90. – Fama jest stale obecna na radiowej antenie. Miłośniczka podróży dalekich i bliskich, żeglarstwa oraz artystów Famy. Uważa (i mówi o tym głośno i przy każdej okazji), że festiwal zmierza w dobrym kierunku.

© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

© Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

Zapisz

Zapisz