SEKCJA ANIMACJI KULTURY

50. FESTIWAL FAMA

SEKCJA ANIMACJI KULTURY

Czekamy na zgłoszenia animatorów kultury, osób kreatywnych, poszukujących niekonwencjonalnych rozwiązań. 

Wasze działania mają szansę na najbardziej oryginalne nagrody Famy: Nagrodę im. Maksa Szoca – za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną Festiwalu oraz Nagrodę „Lamelat Famy” – przyznawaną za zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność w popularyzacji artystycznych inicjatyw Festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia i w przestrzeni miasta.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje dotychczasowe doświadczenie oraz zaprezentować projekt z dziedziny animacji kultury, który chcielibyście zrealizować podczas Famy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.05.2019.

Projekt animacyjny dla Świnoujścia, którego celem jest realizacja wydarzeń artystycznych w alternatywnych przestrzeniach miasta, pełniący rolę łącznika między mieszkańcami i artystami Festiwalu. W ramach sekcji zostaną zrealizowane dwa cykle: Fama Udomowiona i Re:Świnoujście.

1. FAMA UDOMOWIONA

W świadomości młodych artystów i mieszkańców Fama łączy się nierozerwalnie ze Świnoujściem. Jednak Fama to nie tylko sceny artystyczne, ale także przestrzeń całego miasta. To nie tylko promenada i studenci, ale także lokalne osiedla. To już 10. edycja cyklu realizowanego z sukcesem podczas Famy. Projekt obejmuje swoim zasięgiem alternatywne przestrzenie miasta, inne niż sale koncertowe i teatralne: ulice miasta, osiedla, podwórka, targi, boiska, place, parki, sklepy, kawiarnie.

ZAPROŚ FAMĘ DO SIEBIE! – Wydarzenia różnych dziedzin sztuki, poprzedzone akcją promocyjną, której efektem będzie zebranie od mieszkańców propozycji miejsc na realizację wydarzeń festiwalowych. Fama opuści scenę i będzie eksplorować przestrzeń miasta. Chcemy, by mieszkańcy zaprosili Famę do siebie: na swoje podwórko, do prowadzonej kawiarni, czy nawet – do prywatnego mieszkania. Minione edycje akcji realizowanej pod tym hasłem (2015-2018) spotkały się z dużym zainteresowaniem i przychylnością mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w jego realizację. Zachęcamy do przesyłania maili z propozycjami miejsc realizacji – fama.festiwal@gmail.com.

FAMA NA DZIEŃ DOBRY – Kontynuacja akcji zainicjowanej podczas Famy 2014. W godzinach porannych, kiedy miasto się budzi, a mieszkańcy wychodzą z domów do pracy, Fama instaluje małe nagłośnienie – na rogu ulicy, w bramie, na miejskim targu, w okolicy przeprawy promowej. Bo Fama to nie tylko scena, ale także miasto i jego mieszkańcy, którzy żyją swoim rytmem, często nie mając czasu, by wziąć udział w wydarzeniach festiwalowych. Wchodzimy w tę przestrzeń, by zainteresować ich Famą, ale także zaintrygować lub po prostu umilić czas, sprawić, że w dobrym nastroju rozpoczną dzień.

FAMA DZIECIOM – Gry i zabawy dla najmłodszych odbiorców Famy realizowane przez cały czas trwania Festiwalu w rożnych lokalizacjach i dzielnicach Świnoujścia.

2. RE: ŚWINOUJŚCIE

Cykl jest kontynuacją i rozwinięciem projektu minionych edycji pt. „Re:Warszów”. Stanowi efekt diagnozy lokalnego zapotrzebowania oraz bezpośrednią konsekwencję inicjatywy uczestników Festiwalu.

Warszów jest dzielnicą Świnoujścia oddzieloną od głównej części miasta rzeką Świną. Jest to dzielnica przemysłowa (port handlowy, port rybacki, stocznia remontowa, terminal portowy), która nie może liczyć na zainteresowanie ze strony turystów. W roku 2013 artyści Famy zorganizowali spontaniczną akcję artystyczną na Warszowie. Spotkali się z dużą przychylnością dzieci i młodzieży. W konsekwencji w latach 2014-2016 realizowany był wieloaspektowy projekt „Re:Warszów”, na który złożyły się bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży z Warszowa oraz wydarzenia artystyczne. Warsztaty były prowadzone przez młodych artystów – uczestników Famy.

Od roku 2017 współpracujemy z placówkami innych dzielnic miasta, oddalonymi od turystycznego centrum Świnoujścia. W konsekwencji zrealizowane zostały działania artystyczne i edukacyjne w dzielnicach: WARSZÓW, KARSIBÓR, PRZYTÓR. Mając na względzie rozwój projektu oraz chcąc odpowiedzieć na zapotrzebowanie mieszkańców tych dzielnic, w roku bieżącym zaplanowaliśmy większą liczbę działań, które odbędą się właśnie w wymienionych dzielnicach. Cele: uzupełnienie  lokalnej oferty, wzajemna integracja mieszkańców dzielnic oraz stworzenie podstaw dla ich integracji z uczestnikami Festiwalu.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty, projekty animacyjne i prezentacje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które poprowadzą uczestnicy Famy.

© Festiwal Fama

© Festiwal Fama

© Festiwal Fama, fot. Filip Gawroński

© Festiwal Fama, fot. Filip Gawroński

© Festiwal Fama, fot. Filip Gawroński

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

© Festiwal Fama, fot. Mateusz Czop

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

© Festiwal Fama, fot. Mateusz Czop

© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka

© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka

© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka

© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka

© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka

© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka, Mateusz Czop, Filip Gawroński, Joanna Kurdziel-Morytko, Piotr Morytko, Marta Smerecka

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz