PATRYK STANISZ – Dyrektor Festiwalu

50. FESTIWAL FAMA

PATRYK STANISZ – Dyrektor Festiwalu

Absolwent Technologii Żywności i Żywienia Człowieka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Swoją działalność społeczną rozpoczął w 2004 roku wstępując do Zrzeszenia Studentów Polskich. Od 2006 Przewodniczący Rady Okręgowej ZSP w Szczecinie, a od 2008 Przewodniczący Rady Naczelnej ZSP. Aktywny działacz studencki, będący członkiem wielu komisji eksperckich przy MNiSW. W 2012 przestał pełnić rolę Przewodniczącego RN ZSP i został powołany na Członka Zarządu Stowarzyszenia Dom Polski. Dyrektor Festiwalu Komedii SZPAK.

e-mail: patryk.stanisz@fama.org.pl