SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY”

49. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 15–25 VIII 2019

SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY”

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z renomowanymi pisarzami i pisarkami oraz warsztaty literackie dla debiutantów (proza, poezja, reportaż).

Kolejna edycja cyklu realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę. W tym roku temat przewodni projektu brzmi TAK ŻYJĘ. Zakres tematyczny projektu wyznaczają takie zagadnienia, jak: zadomowienie: to co wspólne i to co prywatne; zamieszkiwanie: dom, budynek, miasto jako emanacja struktur społecznych, potrzeb, marzeń i problemów; praca, zatrudnienie: wczoraj i dziś; przemiany i podziały społeczne; granice społeczne, mentalne, duchowe.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swój dorobek literacki i osiągnięcia oraz dołączyć do zgłoszenia prezentację dotychczasowego dorobku (np. opublikowane i/lub nieopublikowane wiersze, opowiadania, fragmenty powieści, reportaże). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.05.2019.

WARSZTATY LITERACKIE – Cykl spotkań warsztatowych i prezentacje debiutujących literatów, które stanowić będą głos młodego pokolenia w dyskusji nad tematyką projektu. Zgłoś się, aby wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu, zaprezentować swoje teksty w dodatku literackim do gazety festiwalowej oraz walczyć m.in. o Nagrodę literacką im. Mariana Redwana.

Szczegółowe informacje o pedagogach sekcji podamy w maju 2019. W minionych edycjach projektu warsztaty prowadzili: Darek Foks, Natasza Goerke, Marcin Kącki, Magdalena Kicińska, Artur Daniel Liskowacki, Cezary Łazarewicz, Karol Maliszewski, Ziemowit Szczerek, Ewa Winnicka.

Warsztatom będzie towarzyszyć GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” (w której zaplanowany jest dodatek literacki „TORPEDA LUDU”), prezentująca uczestników sekcji, zapowiedzi programowe oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi i relacje z wydarzeń. Bezpłatne pismo dystrybuowane w Świnoujściu, umieszczone następnie na stronie internetowej Festiwalu do darmowego pobrania.

SLAM – Każdy uczestnik prezentuje swoją twórczość w kilkuetapowym konkursie. Przebieg oceniany jest przez jury wybrane z grona publiczności.

CZYTANIE PERFORMATYWNE – Wybrani uczestnicy sekcji literackiej zostaną poproszeni o przygotowanie 15 minutowej prezentacji własnych tekstów lub ich fragmentów w formie czytania performatywnego. Każdy autor/autorka zaangażuje do swojego projektu innych uczestników Famy (aktorów i muzyków) oraz będzie odpowiedzialny z przeprowadzenie prób i opracowanie koncepcyjne. Wszystkie prezentacje zostaną przedstawione podczas wspólnego wydarzenia.

SPOTKANIA AUTORSKIE – W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań z renomowanymi pisarzami i pisarkami, którzy w swojej twórczości podejmują problematyką skupioną wokół tegorocznego tematu projektu.

Szczegółowe informacje o gościach sekcji podamy w pierwszej połowie kwietnia 2018. W minionych edycjach projektu gośćmi festiwalu byli m.in.: Jurij Andruchowycz, Aleksandra Boćkowska, Paweł Dunin-Wąsowicz, Natasza Goerke, Ołeksandr Irwanec, Inga Iwasiów, Jarosław Kamiński, Marcin Kącki, Magdalena Kicińska, Artur Daniel Liskowacki, Cezary Łazarewicz, Piotr Nesterowicz, Włodzimierz Nowak, Michał Olszewski, Marian Pilot, Małgorzata Rejmer, Janusz Rudnicki, Filip Springer, Andrzej Stasiuk, Dionisios Sturis, Ziemowit Szczerek, Mariusz Szczygieł, Monika Sznajderman, Krzysztof Środa, Grzegorz Uzdański, Krzysztof Varga, Dorota Warakomska, Ewa Winnicka, Bohdan Zadura, Serhij Żadan.

© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko, Joanna Kurdziel-Morytko, Jacek Foks, Marta Smerecka

Zapisz

Zapisz