SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY. ZŁE MIEJSCE”

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY. ZŁE MIEJSCE”

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z renomowanymi pisarzami i pisarkami oraz warsztaty literackie dla debiutantów (proza, poezja, reportaż).

Kolejna edycja cyklu realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę. W tym roku temat przewodni projektu brzmi ZŁE MIEJSCE. Zakres tematyczny projektu wyznaczają takie zagadnienia, jak: doświadczenia wojenne i ich wpływ na historię Polski; polskie Pogranicza; podróż geograficzna i podróż przez historię; pamięć indywidualna i zbiorowa; zderzenie tego, co wspólne z tym, co indywidualne; granice geograficzne, mentalne, duchowe; walka o wolność, emigracja, wykorzenienie, wykluczenie; bezdomność duchowa; uniwersalna problematyka wyłaniająca się z zagadnień specyficznych, indywidualnych historii.

WARSZTATY LITERACKIE – Cykl spotkań warsztatowych i prezentacje debiutujących literatów (slam, czytania), które stanowić będą głos młodego pokolenia w dyskusji nad tematyką projektu. Zgłoś się, aby wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu, zaprezentować swoje teksty w dodatku literackim do gazety festiwalowej oraz walczyć m.in. o Nagrodę literacką im. Mariana Redwana.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swój dorobek literacki i osiągnięcia oraz dołączyć do zgłoszenia prezentację dotychczasowego dorobku (np. opublikowane i/lub nieopublikowane wiersze, opowiadania, fragmenty powieści, reportaże). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2018.

Warsztatom będzie towarzyszyć GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” (w której zaplanowany jest dodatek literacki „TORPEDA LUDU”), prezentująca uczestników sekcji, zapowiedzi programowe oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi i relacje z wydarzeń. Bezpłatne pismo dystrybuowane w Świnoujściu, umieszczone następnie na stronie internetowej Festiwalu do darmowego pobrania (3 numery).

Szczegółowe informacje o pedagogach sekcji podamy w pierwszej połowie kwietnia 2018. W minionych edycjach projektu warsztaty prowadzili: Darek Foks, Natasza Goerke, Marcin Kącki, Magdalena Kicińska, Artur Daniel Liskowacki, Karol Maliszewski.

SPOTKANIA AUTORSKIE – W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań z renomowanymi pisarzami i pisarkami, którzy w swojej twórczości podejmują problematyką skupioną wokół tegorocznego tematu projektu.

Szczegółowe informacje o gościach sekcji podamy w pierwszej połowie kwietnia 2018. W minionych edycjach projektu gośćmi festiwalu byli m.in.: Marian Pilot, Bohdan Zadura, Andrzej Stasiuk, Mariusz Szczygieł, Krzysztof Varga, Janusz Rudnicki, Włodzimierz Nowak, Artur Daniel Liskowacki, Paweł Dunin-Wąsowicz, Filip Springer, Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Irwanec, Serhij Żadan, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Dorota Warakomska, Natasza Goerke, Małgorzata Rejmer, Ewa Winnicka, Michał Olszewski, Krzysztof Środa, Dionisios Sturis, Marcin Kącki, Magdalena Kicińska, Inga Iwasiów, Piotr Nesterowicz, Grzegorz Uzdański.

© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko, Joanna Kurdziel-Morytko, Jacek Foks

Zapisz

Zapisz