JOANNA WOŹNIAK – Biuro Festiwalu

50. FESTIWAL FAMA

JOANNA WOŹNIAK – Biuro Festiwalu

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na stanowisku stażysty a potem prawnika w kancelarii adwokackiej. Obecnie aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2009 koordynator ds. organizacyjnych, a od 2010 dyrektor ds. administracyjnych Festiwalu Fama. Uhonorowana nagrodą za pozytywny wkład w procesy organizacyjne festiwalu Fama.