BOGUSŁAW PRZEDWÓJ – Produkcja Festiwalu

50. FESTIWAL FAMA

BOGUSŁAW PRZEDWÓJ – Produkcja Festiwalu

Z Famą współpracuje od kilku lat – zajmuje się m.in. dystrybucją materiałów promocyjnych, logistyką, przygotowaniem wystaw i koncertów oraz pracuje przygotowując kostiumy i scenografię do wydarzeń festiwalu.